image

 • Oferujemy wysokiej jakości produkty,
 • Aby żyć i dzielić się udanymi sukcesami biznesowymi.

Nasze Pozostałe Marki

KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż GEL MATIC POLSKA PIOTR KACZOR. z siedzibą w Łodzi przy ZBĄSZYŃSKIEJ 13 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: GEL MATIC POLSKA PIOTR KACZOR z siedzibą w Łodzi przy ZBĄSZYŃSKA 13 NIP: 72716679895 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres GEL MATIC POLSKA PIOTR KACZOR z siedzibą w Łodzi 91-342 UL. ZBĄSZYŃSKA 13 lub e-mail: BIURO@GELMATIC.PL
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: GEL MATIC POLSKA PIOTR KACZOR., 91-3423 Łódź ul. ZBĄSZYŃSKA 13 lub email: BIURO@GELMATIC.PL
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: BIURO@GELMATIC.PL lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: GEL MATIC POLSKA PIOTR KACZOR., 91-3423 Łódź ul. ZBĄSZYŃSKA 13
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Dane Kontaktowe

 

Telefon

Biuro

+48 510 251 525

+48 512 162 207

+48 42 298 04 64

+48 42 298 04 65

Telefon

Handlowy

+48 512 162 207

+48 696 428 075

Ssrwis

+48 510 131 525

+48 506 580 238

+48 504 440 359

Adres e-mail

biuro@gelmatic.pl

handlowy@gelmatic.pl

serwis@gelmatic.pl

Adres

Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź

Administratorem Twoich danych jest firma Gel-Matic Polska ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na komunikację pisząc e-mail na adres biuro@gelmatic.pl . Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.

Polityka prywatności Klauzula RODO

© 2018 Gel Matic. All rights reserved.

BORTOS Production